ไพศาลอินเตอร์ลิสซิ่ง

เราเป็นผู้นำในธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุก และดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม
ซื่อสัตย์ ถูกต้อง โปร่งใส โดยยึดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ

  •  

  กว่า 15 ปี ที่บริษัทได้ก่อตั้งเป็นผู้ให้บริการทางการเงิน สินเชื่อรถบรรทุก

บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ากลุ่มบุคคล และองค์กรอย่างมากมาย

และยืนยันจะพัฒนาธุรกิจและบริการอย่างไม่หยุดยั้ง

Visitors: 309,158