คุณสามารถชำระเงิน ผ่านแอพพลิเคชั่นธนาคาร

โดยการค้นหาชื่อ บริษัท ไพศาลอินเตอร์ลิสซิ่ง จำกัด

หรือ

ผ่านใบแจ้งการชำระเงินที่มี บาร์โค๊ต

ดังนี้


 

Visitors: 497,114