บทความ

9 สัญญาณไฟรถบรรทุก รู้ไว้เดินทางปลอดภัย

1. เปิดไฟเลี้ยวซ้ายที ขวาที สลับกัน - สัญญาณเตือนระวัง

เมื่อขับรถเดินทางไกล แล้วรถคันด้านหน้าเป็นรถบรรทุก พร้อมส่งสัญญาณเปิดไฟเลี้ยวซ้ายที - ขวาที สลับกัน นั่นหมายความว่า ระวังรถบรรทุกกำลังจะเบรก โปรดขับด้วยความเร็วต่ำ และห้ามแซงขึ้นไป เพื่อความปลอดภัย

2. รถบรรทุกเปิดไฟเลี้ยวขวา เมื่อมีรถจะแซง - ไม่ปลอดภัย ห้ามแซง
เมื่อคุณขับรถอยู่หลังรถบรรทุก แล้วพยายามแซง รถบรรทุกจะเปิดไฟเลี้ยวขวา แต่ไม่มีซอย หรือทางเลี้ยว ข้างหน้า นั่นหมายความว่า ไม่สามารถแซงได้ ห้ามแซง เพราะข้างหน้ามีรถสวยมา

3. กระพริบไฟสูง 1 ครั้ง - เช็คเพื่อนร่วมทาง
เมื่อรถบรรทุกที่ขับสวนไปมาด้านหน้า กระพริบไฟสูงใส่ 1 ครั้ง ไม่ต้องตกใจไป เพราะนั่นหมายความว่า เขากำลังตรวจสอบว่าเราง่วงหรือเปล่า และ ทางที่เราผ่านมานั้นมีเหตุหรือด่านไหม หากไม่มีอะไรกระพริบส่งสัญณาณกลับ 1ครั้ง เพื่อเป็นการตอบรับ

4. เปิดไฟฉุกเฉินตรงทางแยก - รถบรรทุกต้องการขับตรงไป
ขับรถเจอสี่แยก แล้วรถบรรทุกข้างหน้าเปิดไฟฉุกเฉิน นั่นหมายความว่า รถบรรทุกต้องการขับตรงไปไม่เลี้ยวที่แยก หากคันหลังจะตรงก็สามารถขับตามมาได้เลย

5. รถบรรทุกเปิดไฟเลี้ยวซ้าย เมื่อมีรถจะแซง - เชิญเลย / แซงได้
ขับรถเดินทางไกลบนเส้นทางตรงตลอดสาย เมื่อรถบรรทุกเปิดไฟเลี้ยวซ้ายแต่ไม่มีซอย หรือทางเลี้ยวข้างหน้า นั่นหมายความว่า สามารถเชิญแซงได้เลย เพราะข้างหน้าทางสะดวก สามารถแซงได้

6. รถบรรทุกเปิดไฟสูงใส่ เมื่อรถเลนตรงข้ามกำลังจะแซง - เปิดไฟให้ทาง สามารถแซงได้
เมื่อคุณกำลังขับรถโดยเปิดไฟเลี้ยวขวาเพื่อทำการแซงขึ้น แล้วรถบรรทุกที่กำลังสวนเลนเปิดไฟสูงใส่ ไม่ต้องตกใจ นั่นหมายความว่า เขากำลังเปิดไฟให้ทางเราอยู่ เพื่อที่จะให้คุณได้เห็นทางได้ชัดเจนขึ้น เพื่อที่จะทำการแซงไป

7. ดับไฟหน้าแล้วเปิดขึ้น - ข้างหน้ามีเหตุ ให้ระมัดระวัง
หากขับรถอยู่บนถนน แล้วพบว่าอยู่ดีๆรถบรรทุกข้างหน้าที่สวนมา พร้อมกับดับไฟหน้า และเปิดขึ้น นั่นหมายความว่า ทางด้านหน้ามีเหตุ อุบัติเหตุอันตราย หรือ มีด่าน

8. แฉลบหัวรถบรรทุกอกกมาทางด้านขวา แล้วกระพริบไฟสูง 1 ครั้ง - ขอทาง หรือต้องเร่งเครื่องเพื่อขับแซง
เมื่อรถบรรทุกจะขอทาง หรือ ให้คุณเร่งเครื่องแซง มักจะส่งสัญญาณโดยรถบรรทุกจะวิ่งกันมาเป็นแถว หนึ่งคันในแถวจะมีการแฉลบหัวรถออกมา พร้อมกะพริบไฟสูง 1 ครั้ง

9. รถบรรทุกที่ขับสวนทางมา กระพริบไฟเลี้ยวมาทางฝั่งรถคุณ - พบด่านข้างหน้า ให้ระวังหรือเตรียมพร้อม
หากขับรถบนถนนแล้ว เกิดรถบรรทุกข้างหน้าที่สวนมากระพริบไฟเปิดไฟเลี้ยวมาฝั่งเรา ไม่ต้องคิดมากเพราะนั่นหมายความว่าข้างหน้ามีด่าน ให้ระวัง หรือ เตรียมพร้อม

เพราะภัยอันตรายอยู่รอบตัวเราตลอดเวลา ดังนั้นการไม่ประมาทเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ด้วยความปรารถนาดีจาก 
ไพศาลอินเตอร์ลิสซิ่ง

Visitors: 332,363